Produkter
Vi levererar inte till privatkunder


Runt 40 år har Jan Fase & Son expedierat plantor till Sverige och Norge. En del av våra exportprodukter har vi odlat själva men en del har vi köpt in av fackkunniga plantskolor som vi har haft flera års förbindelser med. För alla produkter gäller framför allt kvalitet.Vi exporterar följande produkter:

  • Klängväxter
  • Buskar
  • Rhododendron
  • Barrväxter
  • Rosor
  • Perenner
On the website of Plantscope you can find many pictures and examples of the products we sell. You can click here to go to the website of Plantscope.


Clematispaket

I flera år har vi levererat clematispaket. Detta paket innehåller 50 sorters clematis med 5 plantor av varje sort. Detta sortiment anpassar vi varje år med att byta ut vissa sorter för att ersätta med andra.

Efter några års tester har vi beslutat att uppdela detta sortiment i 3 olika blomningstider, vårblommande, försommarblommande och sommarblommande. (Vi hänvisar till broschyren SPR-info angående beskärning av clematis). Det är bevisat att denna indelning gör att kunden gör ett snabbare beslut vid köp av clematis.

Sortimentet är sammanställt för det skandinaviska klimatet. Clematispärm med foto och info symboler på sortimentet erhålles vid köp av clematispaket. Pärmen gör det lättare för kunderna att bestämma vad dom vill ha. Varje år ändras denna pärm med då gällande sortiment.

K
valiteten av clematisen står på en hög nivå. De är odlade i 2 L container med väl utvecklat rotsystem och flera rankor och en käpp på 75 cm och en fotoetikett med internationella symboler angående blomningstid och härdighet osv.

Alla clematis som vi skickar har fått med sig en extra dos gödsel för att klara nästa säsong och för att få en god start. Vi är angelägna att våra produkter skall fungera bra hos Dina kunder.

För underlättande av val vid clematisköp finns möjligheten att logga in på vår clematissite. Här ser du ca 400 clematissorter med beskrivning varav åtskilliga med bild, vilket gör det möjligt att här bestämma vilka sorter som passar just Dina behov och skicka en beställning till oss.

Click here to search database
Click here to show all


Barrväxtpaketet

Efter succén med clematispaketet så har vi introducerat barrväxtpaketet med intressanta barrväxter. Det är ett växlande sortiment av 25 sorters barrväxter och 5 av varje sort. Dom är selekterade för sitt höga prydnadsvärde. På detta sortiment kan vi inte ge någon garanti på vad det gäller härdighet. P.g.a storlek och ett intressant pris är det en mycket bra artikel för balkong, terrass och trapplantering.

Många barrväxter har hittat vägen till blomsterlådor.


"I flera år har vi levererat clematispaket"
JAN FASE & SON - PLANTSKOLOR - PLANTESKOLE
RIJNEVELD 49 - 2771 XX BOSKOOP - The Netherlands
Tel. 00 31 172 212453 -Fax 00 31 172 216714
www.janfase.nl - info@janfase.nl